BSK
Bergen Sportskytterklubb It does not matter what you shoot. It only matters who you shoot with.
Dynamisk skyting

Dynamisk skyting er en sport som krever mye av utøverne i form av konsentrasjon og selvdisiplin. Målsetningen for skytterne er å blande presisjon, kraft (gjelder ammunisjon, ikke fysisk styrke) og hurtighet til en vinnende kombinasjon. Før en skytter kan delta på stevner i praktisk skyting må vedkommende gjennomføre og bestå et eget godkjenningskurs i tillegg til den grunnleggende våpenopplæringen som Politiet krever for erverv av håndvåpen.
Sikkerhet har alltid vært 1. prioritet, og en kombinasjon av god opplæring/trening av skyteledere og skyttere, samt et godt internasjonalt regelverk, har medført at sporten har blitt praktisert uten skyte relatierte uhell i over 30 år.

I praktisk skyting er det ingen standardøvelser eller fast plassering av blinkene. Dette medfører at sporten ikke blir standardisert og kjedelig. Utformingen av de enkelte øvelsene stimulerer skytternes oppfinnsomhet og medfører variasjon i hvordan den enkelte skytter gjennomfører øvelsen. Skytterne må selv planlegge hvordan de enkelte øvelsene skal gjennomføres, bl.a. ut i fra egne skyteferdigheter, fysiske forutsetninger og kapasiteten til skytevåpenet som benyttes (magasinkapasitet, presisjon). Dette gir en variasjon som gir entusiastiske skyttere og underholdning for tilskuerne.
Øvelsene deles inn i tre kategorier (short, medium, long) og kan kreve inntil 9, 16 eller 32 skudd for håndvåpen og 10, 20 eller 40 skudd for rifle.

Praktisk skyting med håndvåpen benytter kun pistoler/revolvere i kaliber 9x19mm eller grovere. Skyting med et grovkalibret våpen er en større utfordring enn når man benytter et finkalibret konkurransevåpen med lett rekyl, spesielt når skytteren skal skyte øvelsene mest mulig presist på kortest mulig tid. Skytternes prestasjon i en øvelse beregnes vanligvis ut i fra antall poeng delt på tid (d.v.s. treff på blinkene minus eventuelle straffepoeng) deles på tiden som skytteren benyttet på øvelsen.

Blinkene (IPSC Target) er 75 cm x 45 cm med en 32,5 cm x 15 cm sentersone som kalles "Alfa" og gir 5 poeng ved treff. Hver enkelt blink i en øvelse skal vanligvis treffes med minimum 2 skudd (de 2 beste treffene teller). Dersom det mangler treff i en blink (bomskudd) straffes dette med 10 minuspoeng for hvert treff som mangler. Det benyttes også fallfigurer i stål (runde eller firkantede) og blinker som gir minuspoeng ved treff. Blinkene kan plasseres på ulike avstander, vanligvis mellom 10 – 25 meter for håndvåpen og 50 – 300 meter for rifle. Blinker kan være statiske eller bevegelige. Skytteren kan ofte selv påvirke skyteavstanden ved å forflytte seg innenfor angitte begrensninger i øvelsen.
Støtter du oss?

Har du husket å sette Norsk tippings Grasrotandel til oss? Les mer om Norsk tippings Grasrotandel her.

Grasrotandlelen